The Repository of VTEI
id: 27278
Title: Розвиток екстремального туризму в межах Подільських Товтр
Authors: Кізюн А.Г.
Keywords: Поділля, Подільські Товтри, туристично-рекреаційна сфера, екстремальний туризм, розвиток, пріоритетні напрями
Date of publication: 2021-10-08 12:37:30
Last changes: 2021-10-08 12:37:30
Year of publication: 2020
Summary: Розглянуто проблеми та обґрунтовано шляхи розвитку екстремального туризму в рівнинних умовах території України. За модельний регіон взято Поділля, а в його межах унікальний природний об`єкт – Подільські Товтри. Зазначено, що в сучасній туристично-рекреаційні сфері України, особливо окремих її регіонах, стихійно, однак активно, розвивається екстремальний туризм. Це стосується і рівнинної (95 % території) частини України, де екстремальний туризм не є традиційним. Наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. екстремальним туризмом почали займатися люди різних вікових категорій, тому обґрунтування можливостей і перспектив розвитку різних видів екстремального туризму в окремих регіонах та їх природних об`єктах є актуальним. Для Подільських Товтр обґрунтовано розвиток окремих видівекстремального туризму відповідно до придатних для цього натуральних, натурально-антропогенних і антропогенних ландшафтних комплексах. Подільські Товтри – природний об`єкт світового значення, що немає аналогів у Європі, а за зовнішніми геологічними ознаками на них дещо схожі скелясті гряди у Великій Британії та США. Аналіз природи та ландшафтів Подільських Товтр показує, що тут є необхідні й достатні природні умови та ресурси для активного розвитку екстремального туризму. До натуральних властивостей віднесено унікальність природи і ландшафтів, наявність необхідних ознак природних компонентів для розвитку екстремальних видів туризму; до антропогенних – наявність гірничопромислових, водних і белігеративних ландшафтних комплексів, запропоновано шляхи їхнього сучасного та майбутнього освоєння з метою організованого розвитку різних видів екстремального туризму. Зазначено, що подальші дослідження природних умов і ресурсів не лише Подільських Товтр, але й Кременецьких гір, Подільського Придністер`я та Середнього Побужжя, дадуть можливість суттєво розбудувати в межах Поділля туристично-рекреаційну сферу із врахуванням екстремального туризму. Поки що розвиток екстремального туризму в межах Поділля проходить стихійно і потребує детальнішого обґрунтування реальних напрямів його формування.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27278
Publication type: Стаття у нефаховому виданні (Copernicus та інші)
Publication: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: "Географія". Київ, 2020. Вип. 1/2 (76/77). С. 78-81
In the collections: Статті / Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27278.pdf Size : 426392 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge