The Repository of VTEI
id: 27287
Title: Зіставна дієслівна синтагматика: моделювання tertium comparationis
Authors: Іваницька Н.Б.
Keywords: tertium comparationis, дієслово, модель речення, синтаксична конструкція, синтаксичний зв’язок.
Date of publication: 2021-10-11 09:39:05
Last changes: 2021-10-11 09:39:05
Year of publication: 2021
Summary: У статті актуалізується питання вибору основи зіставлення при дослідженні дієслівних систем різноструктурних мов в аспекті синтагматики. Обгрунтовується можливість використання у ролі tertium comparationis моделі простого речення дієслівної будови. Така модель покваліфікована як синтаксична конструкцію, що виступає предикативним мінімумом чи предикативним мінімумом разом із обов’язково залежними від головних компонентів прислівними поширювачами (обов’язковими прислівними компонентами) первинної залежності.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27287
Publication type: Стаття у нефаховому виданні
Publication: Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України: зб. наук. пр. VIIІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 14-16 вересня 2021 р. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. Ч. 4. С. 161-169.
In the collections: Публікації/ Міжнародні конференції/ Конференції/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 27287.pdf Size : 446684 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge