The Repository of VTEI
id: 27297
Title: Розвиток екстремального туризму в межах Середнього Побужжя
Authors: Кізюн А.Г.
Keywords: Середнє Побужжя, природні умови, екстремальний туризм, розвиток, натуральні й антропогенні чинники, перспективи.
Date of publication: 2021-10-11 10:00:36
Last changes: 2021-10-11 10:00:36
Year of publication: 2019
Summary: Розглянуто особливості природних умов Середнього Побужжя з погляду можливостей розвитку на їх основі екстремального туризму; зазначено, що більш придатними для освоєння туристами-екстремалами тут є оригінальні геолого-геоморфологічні, гідрологічні та, частково, лісові території і об’єкти натурального й антропогенного походження, а також різноманітні ландшафтно-технічні системи. Серед натуральних об’єктів придатних для розвитку екстремальних водних видів туризму виокремленні каскади порогів у річищі Південного Бугу в районі сіл Стрільчинці, Воробіївка, Печера, Сокілець і Губник Вінницької, м. Гайворон Кіровоградської та с. Мигія Миколаївської областей, а також ділянки гранітних урвищ та стрімчаків берегами Південного Бугу. Досліджено активне освоєння під екстремальні види туризму, особливо скалолазання, антропогенних об’єктів,
зокрема крутих стінок кар’єрів з видобутку гранітів (с. Сабарів, Сутиски, Печера, Тростянчик), глибоких ярів на схилах долини Південного Бугу, частково занедбаних територій промислових підприємств. Зазначено, що активне туристичне освоєння Середнього Побужжя, на початку ХХ ст. зокрема й туристами–екстремалами, потребує й детальнішого дослідження відповідних натуральних і антропогенних об’єктів придатних до раціонального розвитку екстремального туризму.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27297
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія. Вінниця, 2019. Вип. 31. № 3-4. С. 81-85
In the collections: Статті / Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27297.pdf Size : 273098 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge