The Repository of VTEI
id: 27370
Title: Управління потенціалом підприємства на засадах клієнтоорієнтованого маркетингу
Authors: Поліщук І.І.
Keywords: Ключові слова: маркетинговий потенціал, підприємство, клієнтоорієнтований маркетинг, результат взаємодії, можливості, взаємовідносини з клієнтами, конкурентоспроможність, клієнтоорієнтованіст, ринок.
Date of publication: 2022-01-10 15:19:53
Last changes: 2022-01-10 15:19:53
Year of publication: 2021
Summary: Розкрито сутність та особливості застосування інструментів клієнтоорієнтованого маркетингу в управлінні потенціалом промислових підприємств. Доведено, що розвиток ринкової інфраструктури трансформує підходи до отримання як ресурсів, так і конкурентних переваг.
Акцентовано, що інструментами крауд-технологій можна обгрунтовувати та оптимізовувати маркетингові рішення, агрегувати інформацію, досвід, думки, прогнози, уподобання й оцінки, та на цій основі продукувати нові власні ідеї щодо модернізації асортименту продукції промислового підприємства, методів взаємодії із стейкхолдерами та організації ринкової діяльності. Зроблено висновок, що стратегія «крауд як партнер» передбачає управління краудом, широким колом осіб об’єднаних в співтовариства та сприяє залученню інтелектуальних та творчих ресурсів у вирішенні завдань маркетингової діяльності. Це в свою чергу передбачає реалізацію краудсорсингового проекту. Краудсорсингі проекти набули поширення у практиці маркетингової діяльності. Їх застосування буде доречним і ефективним в управління маркетинговим потенціалом підприємств легкої промисловості. Окрім того, що підприємство отримує змогу вирішення власних маркетингових задач у сфері досліджень, розробки продукту, дизайну, нових пропозицій, вона також отримує досить потужну платформу для просування імені бренду, та створення бажаного соціально-орієнтованого іміджу компанії розвитку інноваційної діяльності, удосконалення та розробки продуктових інновацій.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27370
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Вісник Хмельницького національного університету. 2021. № 5. Т. 2. С.41-44
In the collections: Статті / Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27370.pdf Size : 681996 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge