The Repository of VTEI
id: 27371
Title: Формування лояльності цільової аудиторії закладу вищої освіти
Authors: Поліщук І.І.
Keywords: Ключові слова: цільова аудиторія, лояльність, стратегія розвитку ЗВО, здобувачів вищої освіти, абітурієнти, роботодавці, науково-освітній потенціал.
Date of publication: 2022-01-10 15:20:39
Last changes: 2022-01-10 15:20:39
Year of publication: 2021
Summary: У статті висвітлено питання формування лояльності цільової аудиторії закладу вищої освіти. При розробці механізму взаємодії ЗВО із цільовими аудиторіями проаналізовано склад та можливі способи взаємодії в межах досягнення взаємовигідних цілей. Згруповано систему взаємодії закладу вищої освіти із цільовою аудиторією. Визначено особливості взаємодії ЗВО із цільовою аудиторією, яка складається із здобувачів вищої освіти, абітурієнтів та їхніх батьків, бізнес-структур як потенційних роботодавців, органів місцевого самоврядування, науково-освітнього потенціалу ЗВО. Також автором визначено маркетингові заходи, орієнтовані на абітурієнтів та їхніх батьків як головних стейкхолдерів для формування їхньої лояльності.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27371
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Український журнал прикладної економіки та техніки. 2021. Т. 6. №.3. С..164–169.
In the collections: Статті / Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27371.pdf Size : 367654 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge