The Repository of VTEI
id: 27374
Title: Інформаційне забезпечення системи маркетингових досліджень ринку мінеральної води
Authors: Танасійчук А.М. Середницька Л.П., Добровольська Н.В.
Keywords: маркетинг, маркетингові дослідження, інформаційне забезпечення маркетингового дослідження, опитування
Date of publication: 2022-01-10 15:22:49
Last changes: 2022-01-10 15:22:49
Year of publication: 2021
Summary: Доведено, що в умовах подолання наслідків коронакризи важливим питанням є організація бізнес-процесів, яка
станом на момент проведення дослідження здійснюється за змішаною формою. Обґрунтовано, що підприємства мають
оцінювати свої можливості та бути готовими швидко приймати бізнес-рішення у випадку повторного введення карантинних
обмежень для підприємств. Обґрунтовано, що для ефективного ведення бізнесу вітчизняними підприємствами за змішаною
формою важливою є організація маркетингових досліджень товарних ринків та своєчасне забезпечення керівників
структурних підрозділів достовірною інформацією.
В дослідженні здійснена розробка послідовності інформаційного забезпечення маркетингових досліджень ринку
мінеральної води. Визначено динаміку доходів та рівень попиту споживачів мінеральної води в період коронокризи. В
результаті дослідження дійшли до висновку, що ринок мінеральних вод, на відміну від інших галузей національної економіки,
має сприятливі перспективи для подальшого розвитку. Визначено портрет споживача мінеральної води та рівень його
задоволеності якістю мінеральної води, ціновою та асортиментною політикою на вітчизняному ринку. Дане дослідження
дозволить визначити вподобання споживачів щодо вибору мінеральної води та врахувати його результати вітчизняним
виробничим та торговельним підприємствам. Інші підприємства матимуть можливість розробити аналогічну послідовність
інформаційного забезпечення маркетингових досліджень товарного ринку, на якому здійснюють господарську діяльність.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27374
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Вісник Хмельницького національного університету. 2021. № 5. Т. 1. C. 245-251.
In the collections: Статті / Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27374.pdf Size : 547628 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge