The Repository of VTEI
id: 27377
Title: Стратегія підприємства та вплив маркетингу на її формування
Authors: Поліщук І.І., Довгань Ю.В.
Keywords: стратегія, підприємство, маркетинг
Date of publication: 2022-01-10 15:29:20
Last changes: 2022-01-10 15:29:20
Year of publication: 2020
Summary: В даній роботі досліджується проблематика формування стратегії підприємства у сучасних умовах нестабільності, невизначеності та складної прогнозованості ринку. На основі вивчення думок вітчизняних та зарубіжних вчених представлено підходи до визначення теоретичної сутності стратегії підприємства, розглянута класифікація та подана характеристика стратегій підприємства. Наведено класичну схему етапів процесу формування стратегії підприємства та запропоновано її удосконалення.
З’ясовано, що у процесі стратегічного планування маркетинг є основою формування загальної філософії підприємства, корпоративної, ділової, конкурентної, функціональної та інших стратегій підприємства. Ідентифіковано маркетингові інструменти, які використовуються у процесі формування та реалізації стратегій підприємства. Обґрунтовано необхідність широкого застосування маркетингових підходів до управління з метою формування та реалізації більш ефективних ринково-орієнтованих стратегій українських підприємств.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27377
Publication type: Монографія (видана в Україні)
Publication: Маркетинг, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку: колективна монографія. Роздільна :Лерадрук, 2020. С. 347-360.
In the collections: Монографії/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27377.pdf Size : 1319676 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge