The Repository of VTEI
id: 27597
Title: Застосування систем комп`ютеризованого навчання при викладанні математичних дисциплін у студентів економічних спеціальностей
Authors: Гусак Л.П., Радзіховська Л.М.
Keywords: дистанційне навчання, комп’ютерні математичні системи, інформаційно-комунікаційні технології, математична підготовка фахівців, методика навчання
Date of publication: 2022-06-21 11:32:01
Last changes: 2022-06-21 11:32:01
Year of publication: 2022
Summary: Однією з новацій, що успішно розвиваються, в організації навчального процесу є дистанційне
навчання – якісно новий і прогресивний вид отримання знань студентами за допомогою сучасних інформаційних та комунікаційних освітніх технологій на відстані від закладу вищої освіти. Зроблено висновок про те, що вирішення проблеми якісного підвищення рівня
математичної та загальної професійної підготовки майбутніх економістів загалом залежить від успішного
розвитку та функціонування методичного компонента навчання математичних дисциплін студентів ЗВО.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27597
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Науковий вісник Ужгородського університету: Серія «Педагогіка. Соціальна робота». 2022. Вип. 1 (50). С. 69-72.
In the collections: Статті / Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27597.pdf Size : 555923 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge