The Repository of VTEI
id: 27706
Title: Економічний аналіз – передумова планування ефективності виробництва
Authors: Лобачева І.Ф., Бучинська Я.В., Погребняк О.Ю.
Keywords: ефективність виробництва, планування, економічний аналіз, план-карта, комерційні показники, некомерційні показники, фондовіддача, фондоозброєність, продуктивність праці
Date of publication: 2022-08-01 11:52:53
Last changes: 2022-08-01 11:52:53
Year of publication: 2015
Summary: У статті обґрунтовано необхідність використання економічного аналізу на підприємствах саме як передумови планування ефективності виробництва, розглянуто основні етапи здійснення аналітичної роботи підприємства, розроблено практичні рекомендації щодо удосконалення процесу планування ефективності виробництва.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27706
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 8. С. 1095-1098
In the collections: Статті/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27706.pdf Size : 377993 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge