The Repository of VTEI
id: 27708
Title: Статистика = Statistics
Authors: Кудирко О.М., Лобачева І.Ф.
Keywords: статистика, звітність, контроль
Date of publication: 2022-08-01 12:35:51
Last changes: 2022-08-01 12:35:51
Year of publication: 2022
Summary: Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Статистика» розроблено відповідно до навчальних планів підготовки бакалаврів галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». Метою вивчення дисципліни є формування системи теоретичних знань і набуття практичних навичок оцінювання соціально-економічних явищ та процесів, які відбуваються на ринку товарів та послуг, а також розвиток умінь та навичок використовувати набуті теоретичні знання у практичній професійній діяльності.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27708
Publication type: Методичні вказівки
Publication: : метод. рек. до самост. роб. Вінниця. Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ ДТЕУ. 2022. 34 с.
In the collections: Методичні матеріали/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 27708.pdf Size : 375963 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge