The Repository of VTEI
id: 27709
Title: Виробнича (переддипломна) практика = Pre-diploma practical training
Authors: Мартинова Л., Павлюк Т.
Keywords: соціальне забезпечення
Date of publication: 2022-08-01 13:10:02
Last changes: 2022-08-01 13:10:02
Year of publication: 2022
Summary: Метою виробничої (переддипломної) практики є формування у здобувачів вищої освіти на базі знань, отриманих у вищому навчальному закладі, професійних умінь і навичок щодо прийняття самостійних рішень під час професійної діяльності у реальних ринкових умовах; поглиблення та закріплення теоретичних знань; опанування здобувачами освітнього ступеня сучасних прийомів, методів та знарядь праці в галузі їх майбутньої професії; виховання потреби постійно поповнювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27709
Publication type: Робоча програма
Publication: : робоча програма. Вінниця. Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ ДТЕУ. 2022. 26 с.
In the collections: Методичні матеріали/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 27709.pdf Size : 737940 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge