The Repository of VTEI
id: 27716
Title: Значення туристичного брендингу дестинації для підвищення конкурентноспроможності
Authors: Кізюн А.Г.
Keywords: брендинг, туристична привабливість, дестинація, конкурентноспроможність
Date of publication: 2022-08-01 16:19:55
Last changes: 2022-08-01 16:19:55
Year of publication: 2022
Summary: Наголошено, що в глобалізаційних умовах зростання конкуренції, транспортного наближення територій, брендинг туристичної дестинації виходить на перший план. Тому все більше країн цілеспрямовано займаються формуванням власного бренду, таким чином обумовлюючи інвестиційну туристичну привабливість своїх дестинацій.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27716
Publication type: Тези доповіді
Publication: Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг : тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Рівне, 25-26 лют. 2022 р. Рівне, 2022. С. 63-65
In the collections: Публікації/ Міжнародні конференції/ Конференції/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27716.pdf Size : 206444 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge