The Repository of VTEI
id: 27717
Title: Аналіз ринку споживачів в туристичній сфері
Authors: Білоцька О.І., Кізюн А.Г.
Keywords: ринок, туристична сфера, споживач, фактори поведінки
Date of publication: 2022-08-02 15:05:22
Last changes: 2022-08-02 15:05:22
Year of publication: 2022
Summary: Проаналізовано ринок споживачів в туристичній сфері; розглянуто фактори, що впливають на поведінку споживачів; відмічено, що кожен споживач при купівлі туристичного продукту керується власними асоціаціями та стереотипами.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27717
Publication type: Тези доповіді
Publication: Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг : тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Рівне, 25-26 лют. 2022 р. Рівне, 2022. С. 49-51
In the collections: Публікації/ Міжнародні конференції/ Конференції/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27717.pdf Size : 205385 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge