The Repository of VTEI
id: 27729
Title: Гігієна та санітарія переробних підприємств
Authors: Головко М.П., Власенко І.Г., Головко Т.М., Семко Т.В.
Keywords: санітарія, гігієна, технологічний процес, об'єкт виробництва, якість, безпечність, НАССР
Date of publication: 2022-08-03 11:35:42
Last changes: 2022-08-03 11:35:42
Year of publication: 2022
Summary: Теоретичні основи санітарно-гігієнічних вимог до операторів ринку харчових продуктів за системою НАССР набувають особливого значення в сучасних умовах, які характеризуються децентралізацією управління галуззю та великою кількістю підприємств різних форм власності. Не менш важливими для санітарно-гігієнічної оцінки підприємств є сучасні екологічні умови, які спричиняють техногенне забруднення сировини та готової продукції. Навчальний посібник містить матеріал, який обґрунтовує з наукових позицій важливі завдання професійної діяльності фахівців з галузі харчових технологій, у тому числі – раціональну організацію санітарного режиму підприємств, що забезпечує санітарно-гігієнічну безпеку харчових продуктів, профілактику захворювань, які виникають внаслідок вживання недоброякісних продуктів харчування та професійних захворювань.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27729
Publication type: Навчальний посібник
Publication: : навч. посіб. Харків : Світ Книг, 2022. 217 с.
In the collections: Навчальні посібники/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27729.pdf Size : 4133404 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge