The Repository of VTEI
id: 27730
Title: Статистика = Statistics
Authors: Коцеруба Н.В.
Keywords: статистика, звітність, контроль
Date of publication: 2022-08-03 11:45:52
Last changes: 2022-08-03 11:45:52
Year of publication: 2022
Summary: Статистика - це дисципліна, яка займається збиранням, організацією, аналізом, інтерпретацією та представленням даних. Завдання статистики полягає в організації та проведення статистичного спостереження в туризмі; удосконалення системи показників у цій сфері; аналіз динаміки та структури туристських потоків; аналіз забезпеченості туризму матеріальними, фінансовими, трудовими ресурсами; аналіз розвитку туристської інфраструктури: засобів з розміщення туристів, харчування, транспортних засобів; аналіз фінансового стану підприємств туризму; аналіз доходів і витрат міжнародного туризму; аналіз внеску туризму в економіку країни.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27730
Publication type: Робоча програма
Publication: : робоча програма. Вінниця. Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ ДТЕУ. 2022. 19 с.
In the collections: Методичні матеріали/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 27730.pdf Size : 275322 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge