The Repository of VTEI
id: 27746
Title: Статистика ринку товарів та послуг = Statistics of goods and services market
Authors: Лобачева І.Ф.
Keywords: статистика ринку товарів та послуг, статистика, ринок товарів та спослуг
Date of publication: 2022-08-03 16:33:14
Last changes: 2022-08-03 16:33:14
Year of publication: 2021
Summary: Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Статистика ринку товарів та послуг» розроблено відповідно до навчальних планів підготовки бакалаврів всіх галузей знань та спеціальностей. Метою вивчення дисципліни є формування системи теоретичних знань і набуття практичних навичок оцінювання соціально-економічних явищ та процесів, які відбуваються на ринку товарів та послуг.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27746
Publication type: Методичні вказівки
Publication: : метод. рек. до самост. роб. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 34 с.
In the collections: Методичні матеріали/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 27746.pdf Size : 354504 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge