The Repository of VTEI
id: 27748
Title: Вища та прикладна математика = Higher and applied mathematics
Authors: Гулівата І.О.
Keywords: вища та прикладна математика
Date of publication: 2022-08-04 12:23:03
Last changes: 2022-08-04 12:23:03
Year of publication: 2021
Summary: Курс «Вищої та прикладної математики» містить наступні розділи: лінійна алгебра та аналітична геометрія, диференціальне та інтегральне числення, диференціальні рівняння, числові та степеневі ряди, вивчення яких надає можливість формувати математичний стиль мислення, аналізувати частинні випадки та знаходити загальні закономірності під час дослідження економічних процесів.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27748
Publication type: Методичні вказівки
Publication: : метод. рек. до самост. роб. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 55 с.
In the collections: Методичні матеріали/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 27748.pdf Size : 1978543 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge