The Repository of VTEI
id: 27939
Title: Винний туризм в Україні: стан та тенденції розвитку
Authors: Чорна Н.М.
Keywords: винний туризм в Україні, виноробство, винні фестивалі, винні маршрути
Date of publication: 2022-09-19 17:07:19
Last changes: 2022-09-19 17:07:19
Year of publication: 2022
Summary: У статті розкрито зміст винного туризму, визначено основні його принципи та особливості розвитку. Розглянуто історичні аспекти зародження та розвитку винного туризму у зарубіжних країнах та Україні. Обґрунтовано важливість розвитку винного туризму як для окремих суб’єктів туристичного ринку, так і для держави та світового співтовариства. Увагу приділено потенціалу України, головним чином основних її виноробних регіонів – Північного Причорномор’я та Закарпаття – щодо розвитку винного туризму. Розглянуто кращі виноробні України, винні фестивалі та свята, які щорічно відбуваються у регіонах України, та також винні маршрути основними винними регіонами нашої держави, інші інструменти активізації винного туризму в Україні. З огляду на наявний потенціал, констатовано лише часткове його використання, а відтак необхідність поєднання зусиль суб’єктів туристичного ринку та зацікавлених сторін щодо виходу винного туризму в Україні на вищий щабель розвитку.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27939
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Інфраструктура ринку. 2022. Вип. 67. С. 161-166
In the collections: Статті/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27939.pdf Size : 169383 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge