The Repository of VTEI
id: 27952
Title: Економіка і фінанси підприємства = Еconomics and finance of the enterprise
Authors: Стратійчук В.М.
Keywords: економіка підприємства, фінанси підприємства, ресурси, активи, пасиви
Date of publication: 2022-09-21 10:20:47
Last changes: 2022-09-21 10:20:47
Year of publication: 2021
Summary: Методичні рекомендації забезпечують формування системи самостійного розширення знань щодо аналізу та планування важливих показників господарської діяльності підприємств з урахуванням чинників зовнішнього та внутрішнього середовища його функціонування. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Економіка і фінанси підприємства» дозволяють здобувачам вищої освіти краще організувати самостійну роботу, дають змогу оцінити власний рівень знань.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27952
Publication type: Методичні вказівки
Publication: : метод. рек. до самост. роб. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 35 с.
In the collections: Методичні матеріали/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 27952.pdf Size : 649853 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VTEI users

Enlarge