The Repository of VTEI
id: 28165
Title: Розвиток творчого потенціалу студентів-магістрів в інтерактивно-організованому дистанційному форматі навчання
Authors: Осаульчик О.
Keywords: дистанційне навчання, інтерактивна складова, креативний компонент, творчий потенціал, студенти-магістри, психологічний дисбаланс, емоційна віддаленість
Date of publication: 2023-01-19 10:04:51
Last changes: 2023-01-19 10:04:51
Year of publication: 2022
Summary: У статті розкрито основні прогалини дистанційно-організованого навчання відповідно до провідних педагогічних методів, технологій та інноваційної педагогічної системи в цілому. З’ясовано, що дистанційна освіта тяжіє до односторонності з достатньою активністю лише кількох учасників навчального процесу, передумовою чому виступає стан психологічної неготовності здобувачів вищої освіти до дистанційного формату. Брак живого спілкування, а також емоційна віддаленість дистанційного навчання стають перепоною на шляху до активного засвоєння знань та здобуття практичного досвіду, позбавляють студентів вмотивованості. Останнє є особливо актуальним є для студентів старших курсів, зокрема магістрів, психологічний дисбаланс яких є глибшим через відсутність адаптаційного періоду переходу до дистанційного навчання, а також недостатню практичну ефективність такого формату освіти. В нашому дослідженні було зроблено акцент на її інтерактивному та креативному компонентах, що дає змогу активізувати повноцінний особистісно-професійний розвиток та формування творчого потенціалу студентів-магістрів. В ході дослідження було визначено, що поруч з відомими основними недоліками дистанційного навчання (емоційна віддаленість, брак живого спілкування) такий формат освіти відкриває безліч нових можливостей як для викладачів, так і для студентів. Від початку запровадження дистанційного навчання з’явилася безліч освітніх онлайн сервісів і платформ, які і на сьогодні продовжують активно розвиватися та здатні забезпечити максимально ефективний навчальний процес у віддаленому форматі. Було доведено, що найпростіший онлайн сервіс ‒ віртуальна дошка ‒ здатний в рази підвищити вмотивованість студентів, активізувати кожного та створити передумови для інтерактивної продуктивної співпраці. Закцентовано увагу на необхідності підбору завдань, орієнтованих на розвиток творчого потенціалу студентів-магістрів: саме креативний компонент є рушійною силою у здобутті практичного досвіду та активному фаховому становленні студентів старших курсів.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=28165
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Актуальні питання гуманітарних наук: міжвуз. зб. наук. пр. молодих вчених Дрогобицького державного педагогiчного унiверситету iменi Iвана Франка, 2022. Вип. 56. Т. 2. С. 223-228
In the collections: Статті/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 28165.pdf Size : 386675 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge