The Repository of VTEI
id: 28166
Title: Оцінювання земельних ресурсів в україні в контексті формування аграрного ринку: досвід та перспективи
Authors: Прутська О.О., Непиталюк А.В.
Keywords: земельний ринок, інфраструктура ринку земель, оцінювання земель аграрного призначення, методи оцінювання земель, фінансово-господарська ефективність
Date of publication: 2023-01-19 10:10:49
Last changes: 2023-01-19 10:10:49
Year of publication: 2017
Summary: Ринок земель сільськогосподарського призначення є важливою складовою частиною національного ресурсного ринку. Від рівня розвитку земельних відносин прямо залежить національна економічна безпека, а також фінансово-господарська ефективність діяльності суб`єктів аграрного бізнесу, що зрештою відображається в макроекономічних відтворювальних пропорціях. Реалізація інтересів усіх учасників зазначеного ринку можлива лише за умови, що вартість земельних ресурсів буде адекватно оцінено. Вивчено вітчизняну практику оцінювання земель аграрного призначення та шляхи її вдосконалення. Визначення вартості землі та формування ринкової ціни на земельні ділянки аграрного призначення ґрунтується на оцінюванні сільськогосподарських земель, яку традиційно здійснюють за двома напрямами: 1) за параметрами, що характеризують природні якості та властивості оцінюваного ресурсу (так званим бонітуванням ґрунтів); 2) за параметрами, які розкривають соціально-економічну цінність земель (власне економічній оцінці). Країни, у яких земельні ресурси залучено до ринкового обігу, мають індивідуальні оцінні підходи, проте всюди вихідними даними є урожайність культур та витрати на їхнє вирощування, що є підґрунтям для розрахунку грошової оцінки землі, земельного податку, орендної плати тощо. У процесі вивчення вітчизняного досвіду провадження грошового оцінювання земель (із застосуванням різних методик) автором виявлено ряд специфічних аспектів, що значно ускладнюють процес такого оцінювання. Для вдосконалення української практики оцінювання земельних ресурсів запропоновано скористатися перевагами іноземного досвіду оцінної діяльності, а також застосувати декілька щонайменше дві оцінні методики одночасно.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=28166
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Економіка розвитку. 2017. №2 (82). С. 60-66
In the collections: Статті/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 28166.pdf Size : 418972 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge