The Repository of VTEI
id: 28546
Title: Українська мова за професійним спрямуванням = Тhe ukrainian language for specific purposes
Authors: Тимкова В.А.
Keywords: українська мова, літературна мова
Date of publication: 2023-05-26 10:32:05
Last changes: 2023-05-26 10:32:05
Year of publication: 2023
Summary: Методичні рекомендації для самостійної роботи (тестові завдання) для здобувачів вищої освіти з української мови у професійному спілкуванні передбачають опрацювання та узагальнення ними питань, які розглядаються на лекційних і практичних заняттях із відповідних тем навчальної дисципліни. Виконання тестових завдань сприятиме формуванню мовної компетенції майбутніх фахівців. Розраховано для здобувачів вищої освіти та всіх, хто цікавиться поліпшенням культури ділового мовлення.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=28546
Publication type: Методичні вказівки
Publication: : метод. рек. до самост. роб. (тестові завдання). Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ ДТЕУ, 2023. 158 с.
In the collections: Методичні матеріали/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 28546.pdf Size : 2880413 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VTEI users

Enlarge