The Repository of VTEI
id: 25416
Title: Пристрій для визначення координат центра мас зображення
Authors: Кожем`яко В. П., Новицький Р.М., Штельмах О.О.
Keywords: центр мас зображення, порівняння зображень,
Date of publication: 2020-11-03 13:12:58
Last changes: 2020-11-03 13:12:58
Year of publication: 2020
Summary: В основу корисної моделі поставлено задачу створення пристрою для визначення координат центру мас зображення, в якому за рахунок введення нових блоків та зв`язків досягається можливість зчитування безпосередніх результатів роботи пристрою, що приводить до розширення області застосування. Крім того збільшується швидкодія пристрою.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=25416
Publication type: Патент на корисну модель виданий в Україні
Publication: Патент України на корисну модель № 46083, МПК H03K 23/00. Лічильник імпульсів №200605672(№заявки); опубл. 15.04.2005, Бюл. № 23. 2005. 9с.
In the collections: Патенти/
Published by: Адміністратор
File : 25416.pdf Size : 368385 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge