The Repository of VTEI
id: 25423
Title: Аналіз сучасного стану системи охорони інтелектуальної власності в Україні
Authors: Білоус І.М.
Keywords: інтелектуальна власність, захист інтелектуальної власності, авторське право, суміжні права, нормативно-правовий акт, правова охорона
Date of publication: 2020-11-10 11:29:32
Last changes: 2020-11-10 11:29:32
Year of publication: 2019
Summary: Україна, визначаючи свій вектор подальшого економічного розвитку в сучасному геоекономічному просторі у жорстких умовах ринкової економіки, наголосила на інноваційному шляху, який для нашої країни, виходячи з її потенціалу, є не тільки реальним, але й фактично єдиним у сучасних умовах переходу розвинених країн світу від економіки індустріального типу до постіндустріальної економіки. Забезпечення конкурентоздатності економіки та досягнення успіху Україною на інноваційному шляху її розвитку вже неможливо без ґрунтовного осмислення сучасного стану такого впливового чинника економіки, як інтелектуальна власність. Разом з тим, економіку України вже неможливо уявити і без надійної системи правової охорони інтелектуальної власності. Забезпечення надійного захисту інтелектуальної власності в України останнім часом набула значної актуальності. Від її ефективного вирішення у великій мірі залежить збереження та примноження інтелектуального потенціалу, культурної спадщини, міжнародного авторитету, а також покращення загальної криміногенної ситуації в нашій державі. У статті досліджено проблематику та сучасний стан охорони інтелектуальної власності в Україні. Здійснено аналіз основних проблем та виявлено основні шляхи подолання негативної ситуації, пов’язаної із захистом творчої діяльності населення України.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=25423
Publication type: Стаття у нефаховому виданні
Publication: Вісник маріупольського державного університету. 2019. Вип. 17. С. 27-31
In the collections: Статті/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 25423.pdf Size : 251581 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge