The Repository of VTEI
id: 25427
Title: Моніторинг інвестиційної привабливості бізнес-середовища України в контексті розвитку світової економіки = Мonitoring the investment attractiveness of Ukraine's business environment in the context of world economic development
Authors: Кульганік О.М.
Keywords: міжнародна торгівля, експорт товарів і послуг, експортна квота, відкрита економіка, рейтингова оцінка, товарна структура, стратегія
Date of publication: 2020-11-10 11:53:09
Last changes: 2020-11-10 11:53:09
Year of publication: 2019
Summary: У статті розглянуто інвестиційну привабливість бізнес-середовища України. Описано результати дослідження Світового банку Doing Business-2019, виокремлено місце України в рейтингу інших країн світу. Досліджено інвестиційні фактори та систематизовано ставки державних і місцевих податків України. Проаналізовано динаміку надходження прямих іноземних інвестицій в Україну у 2014–2019 рр., перераховано основні країни-інвестори. Сформовано структуру прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в Україну за видами економічної діяльності (найбільші обсяги) у 2019 р. Встановлено, що український бізнес шукає нові ефективні формати співпраці та взаємодії задля комплексного сприяння росту української економіки та створенню інвестиційно привабливого бізнес-середовища. Обґрунтовано матрицю бізнес-середовища з іноземними інвестиціями Вінницького регіону. Запропоновано низку заходів підвищення інвестиційної привабливості бізнес-середовища України в умовах глобалізації. Ключові слова: інвестиційна привабливість, бізнес-середовище, підприємці, прямі іноземні інвестиції, інвестори, діловий клімат, податки.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=25427
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Інфраструктура ринку. 2019. Вип. 36. С. 9-14
In the collections: Статті/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 25427.pdf Size : 348090 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge