The Repository of VTEI
id: 25530
Title: Українська мова за професійним спрямуванням
Authors: Тимкова В.А., Горобець А.В.
Keywords: літературна мова, культура мови, професійне мовлення, мовне законодавство
Date of publication: 2020-12-10 17:59:41
Last changes: 2020-12-10 17:59:41
Year of publication: 2020
Summary: Навчальний посібник є практичним курсом, спрямованим на опанування технологій професійно-ділової комунікації і відповідає основним вимогам державного освітнього стандарту. Він покликаний формувати мовну й мовленнєву професійну компетенцію у майбутніх фахівців аграрного профілю, узагальнити й систематизувати знання з української мови, формувати мовну особистість, обізнану з культурою усного й писемного мовлення, яка вміє в повному обсязі використовувати набуті знання, уміння і навички для оптимальної мовної поведінки в професійній сфері.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=25530
Publication type: Навчальний посібник
Publication: : навч. посіб. Вінниця : Рогальська І.О., 2020. 308 с.
In the collections: Навчальні посібники/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 25530.pdf Size : 2446156 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge