The Repository of VTEI
id: 25558
Title: Українська мова в науці
Authors: Тимкова В.А.
Keywords: науковий стиль, наукове мислення, мовна майстерність, норми української мови, закони наукового мовлення, мовно-мовленнєва наукова компетентність, культуромовна особистість
Date of publication: 2020-12-11 09:36:01
Last changes: 2020-12-11 09:36:01
Year of publication: 2019
Summary: Подано основний теоретичний матеріал, який допоможе слухачам глибше осмислити базові знання про наукову мову, сприяти виробленню умінь орієнтуватися в термінологічному комплексі, необхідному в науковій діяльності. Різноманітні за формою виконання вправи і завдання спрямовані на усвідомлення і практичне засвоєння навчального матеріалу. Основні теоретичні поняття, передбачені програмою навчального курсу й розглянуті в посібнику, зібрано в термінологічному словнику. Для здобувачів освітньо-наукового рівня «доктор філософії» за визначеними спеціальностями Вінницького національного аграрного університету та всіх, кого цікавлять розглянуті питання.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=25558
Publication type: Навчальний посібник
Publication: : навч. посіб. Вінниця : ВВ ВНАУ, 2018. 212 с.
In the collections: Навчальні посібники/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 25558.pdf Size : 1808048 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge