The Repository of VTEI
id: 25567
Title: Культура фахового мовлення : навчально-методичні матеріали для самостійної роботи студентів
Authors: Тимкова В.А.
Keywords: професійне мовлення, культура мови, мовна майстерність, норми української мови, культуромовна особистість.
Date of publication: 2020-12-11 10:27:52
Last changes: 2020-12-11 10:27:52
Year of publication: 2018
Summary: Навчально-методичні матеріали «Культура фахового мовлення» для
самостійної роботи студентів з української мови (за професійним
спрямуванням) передбачають опрацювання ними окремих питань, які не
розглядаються на практичних заняттях з відповідних тем навчальної
дисципліни.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=25567
Publication type: Методичні вказівки
Publication: Вінниця : РВВ ВНАУ, 2018. 55 с.
In the collections: Навчальні програми/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 25567.pdf Size : 349540 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VTEI users

Enlarge