The Repository of VTEI
id: 25575
Title: Розвиток мотивів вивчення вищої математики на економічних спеціальностях ВНЗ
Authors: Гусак Л.П.
Keywords: мотивація навчання, вивчення математики, пізнавальна діяльність, математична підготовка
Date of publication: 2020-12-11 10:50:21
Last changes: 2020-12-11 10:50:21
Year of publication: 2015
Summary: В статті акцентовано увагу на проблемі формування якостей майбутнього фахівця при вивченні математики у вищому навчальному закладі. Аргументовано значення формування мотивів навчання математики у студентів економічних спеціальностей в сучасних умовах розвитку освіти. Надано та проаналізовано результати дослідження щодо усвідомлення значення вивчення математики студентами для майбутньої професійної діяльності в економічній галузі. Обґрунтовано доцільність уваги викладачів математики до мотиваційного компоненту навчальної діяльності.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=25575
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2015. № 35. С. 56-59
In the collections: Статті/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 25575.pdf Size : 276987 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge