The Repository of VTEI
id: 25579
Title: Художня рецепція голоду у творчотсі І.Я. Франка
Authors: Тимощук Н.М.
Keywords: голод, моделювання, рецепція
Date of publication: 2020-12-14 11:11:48
Last changes: 2020-12-14 11:11:48
Year of publication: 2020
Summary: Проаналізовано особливості художньої рецепції голоду в творчості Франка.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=25579
Publication type: Тези доповіді
Publication: Актуальні проблеми сучасної транслятології, лінгвокраїнознавства та теорії міжкультурної комунікації : зб. матеріалів V Всеук наук.-прак. інтернет-конференції з міжнародною участю. Вінниця : ВТЕІ КНТЕУ, 2020. С. 143-146
In the collections: Всеукраїнські конференції/ Конференції/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 25579.pdf Size : 317120 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge