The Repository of VTEI
id: 25583
Title: Лічильник імпульсів
Authors: Кожем’яко В.П., Шевченко Н.П., Новицький Р.М.
Keywords: Лічильник імпульсів, оптоелектроніка
Date of publication: 2020-12-15 09:23:28
Last changes: 2020-12-15 09:23:28
Year of publication: 2005
Summary: Корисна модель відноситься до імпульсної техніки. Може бути використана в різних пристроях автоматики, а також у цифрових обчислювальних машинах.В основу корисної моделі поставлено задачу створення лічильника імпульсів, в якому за рахунок забезпечення довільного коефіцієнта перерахунку, а також представлення вихідної інформації у вигляді лінійної або кругової шкал, що призводить до розширення функціональних можливостей пристрою.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=25583
Publication type: Патент на корисну модель виданий в Україні
Publication: Патент України на корисну модель № 46083, МПК H03K 23/00. №200605672(№заявки), опубл. 15.04.2005, Бюл. № 23, 2005. – 9с.
In the collections: Патенти/
Published by: Адміністратор
File : 25583.pdf Size : 136919 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge