The Repository of VTEI
id: 25593
Title: Моделювання показників вступної кампанії
Authors: Гулівата І.О., Ніколіна І.І., Кліщук О.В.
Keywords: вища освіта, заклад вищої освіти, вступна кампанія, модель, моделювання, оцінка, прогнозування
Date of publication: 2020-12-16 10:39:01
Last changes: 2020-12-16 10:39:01
Year of publication: 2019
Summary: Стаття присвячена моделюванню показників вступної кампанії за матеріалами Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету. Показано, що динаміка контингенту закладів вищої освіти Вінниччини віддзеркалює демографічну тенденцію у Вінницькій області та зумовлена також і скороченням фінансування із державного бюджету й комерціалізацією освітньої діяльності, помітним відтоком абітурієнтів за кордон. Розглянуто існуючі підходи до оцінювання результатів діяльності закладів вищої освіти. Побудовано інтегральну модель оцінки результатів вступної кампанії закладу вищої освіти. Здійснено розробку методологічного підґрунтя для прогнозування майбутніх результативних показників діяльності вступної кампанії шляхом використання кореляційно-регресійного аналізу та трендових моделей. Здійснено графічний аналіз та опис результатів розрахунку; підбиті підсумки та визначені напрями впровадження проведених досліджень.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=25593
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Вісник Хмельницького національного університету, 2019. № 2. С. 119-125
In the collections: Статті/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 25593.pdf Size : 832479 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge