The Repository of VTEI
id: 25706
Title: Застосування проблемних ситуацій у формуванні готовності майбутніх менеджерів до управлінської діяльності
Authors: Василишина О.В.
Keywords: проблемна ситуація, метод «case stady», студенти, майбутні менеджери, управлінська діяльність, професійна підготовка, маркетинг, менеджмент, готовність, проблемне завдання, проблемне питання.
Date of publication: 2020-12-23 10:30:05
Last changes: 2020-12-23 10:30:05
Year of publication: 2020
Summary: У статті розглядаються особливості проблемних ситуацій як засобу розвитку творчого професійного мислення майбутніх менеджерів, їх готовності до управлінської діяльності. Зазначається, що метод проблемних ситуацій використовується в практиці викладання маркетингу, менеджменту, основ підприємництва, бухгалтерського обліку, реклами з метою набуття студентами знань і вмінь їх використання на практиці. Акцентовано увагу на критеріях відбору професійних ситуацій, необхідних для підготовки менеджерів до управлінської діяльності, якими виступають: типовість, моделювання ними обставин спілкування, взаємодії, що характеризують реальні події в різних установах. Проаналізовано особливості методу «кейсів», які допомагають студентам опанувати методи діагностичного аналізу, набути вмінь розробки управлінських дій для вирішення проблемних ситуацій. При вивченні предметів економічного циклу основним завданням є визначення форм і методів роботи з проблемними ситуаціями. Для цього необхідно забезпечити певний рівень знань, що вимагає певного мистецтва від викладачів, використання конкретних проблемних ситуацій. Метод створення проблемних ситуацій широко використовується в практиці викладання менеджменту з метою набуття студентами вмінь застосування отриманих теоретичних знань. Проблемні ситуації (кейси) є ефективним інструментарієм, що застосовується з метою узагальнення отриманих знань і вмінь при дослідженнях, що базуються на фактах реального життя. Переваги цього методу полягають у можливості всебічного розгляду проблеми із залученням матеріалу з різних, вже пройдених студентами, тем. Вирішення
практичних ситуацій повинно поєднуватися з іншими активними методами навчання.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=25706
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України: зб. наук. пр. VIIІ Міжнар. наук.-практ. конф. 2020. № 7. С. 27-38.
In the collections: Міжнародні конференції/ Конференції/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 25706.pdf Size : 182326 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge