The Repository of VTEI
id: 25782
Title: Життєвий цикл розвитку підприємства в контексті еволюційної теорії управління
Authors: Ніколіна І.І.
Keywords: розвиток економічної системи, еволюційний розвиток підприємства, життєвий цикл, криза, безперервний розвиток
Date of publication: 2020-12-25 13:00:32
Last changes: 2020-12-25 13:00:32
Year of publication: 2018
Summary: У статті проведено ретроспективний аналіз методологічних основ управління життєвим циклом підприємства шляхом поєднання наукового базису шкіл менеджменту, технічних і біологічних наук. Узагальнюючи результати аналізу еволюційної теорії управління, показано, що підприємство виступає як складна система, чиє виживання залежить від його здібностей до адаптації. Проаналізовано дослідження науковців, які для опису процесу розвитку підприємств за хвилеподібним принципом найчастіше використовують загальновідому теорію життєвого циклу підприємства, доведено що, всі вони мають одні і ті ж фази, що періодично повторюються, та які по-різному трактуються різними дослідниками. Доведено, що спостерігається посилення диференціації досліджень у сфері проблем управління підприємством та чітко проявляється тенденція взаємної інтеграції різних шкіл і напрямів на базі певних єдиних концепцій
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=25782
Publication type: Збірник наукових праць
Publication: Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України: зб. наук. праць VІ Міжнародної наук.- практич. конференції. Вінниця: Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ. 2018. Ч. 1. С. 461-471
In the collections: Публікації/ Міжнародні конференції/ Конференції/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 25782.pdf Size : 447285 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge