The Repository of VTEI
id: 25804
Title: Моделі економічної динаміки: опорний конспект лекцій
Authors: Ніколіна І.І.
Keywords: моделювання, моделі економічної динаміки, бакалавр
Date of publication: 2020-12-25 20:47:12
Last changes: 2020-12-25 20:47:12
Year of publication: 2019
Summary: для освітнього ступеню «бакалавр» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Економічна кібернетика
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=25804
Publication type: Опорний конспект лекцій
Publication: Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. 81 с.
In the collections: Опорні конспекти лекцій/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 25804.pdf Size : 1707663 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge