The Repository of VTEI
id: 25821
Title: Управління соціальною сферою регіону
Authors: Ніколіна І.І.
Keywords: діагностика соціального розвитку регіону, механізм управління соціальною сферою, соціальна політика, оцінювання, рейтинг
Date of publication: 2020-12-25 21:48:45
Last changes: 2020-12-25 21:48:45
Year of publication: 2015
Summary: В монографії розглянуто теоретико-методологічні та науково-прикладні засади діагностики соціального розвитку регіону як складової механізму управління соціальною сферою. Основна увага приділена методологічним засадам діагностики соціального розвитку регіону з метою підтримки прийняття та коригування управлінських рішень в сфері соціальної політики на регіональному рівні; розкриттю впливу динаміки соціальної структури суспільства на управління в соціальній сфері; застосуванню діагностики соціального розвитку в системі державного управління. Запропоновано поширити досвід використання апробованої моделі та програмного забезпечення діагностики соціального розвитку регіону. Для використання у науково-дослідній та практичній діяльності зацікавлених установ, організацій, а також при підготовці лекцій, спецкурсів з питань управління соціальною сферою.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=25821
Publication type: Монографія (видана в Україні)
Publication: : монографія. Вінниця : ВТЕІ КНТЕУ, 2015. 208 с.
In the collections: Монографії/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 25821.pdf Size : 2028951 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge