The Repository of VTEI
id: 26152
Title: Сучасні тенденції розвитку інноваційної діяльності на підприємствах туристичного бізнесу
Authors: Мазуркевич І.О.
Keywords: туристичний продукт, інноваційний розвиток, інновації, інноваційна діяльність
Date of publication: 2021-01-13 11:36:20
Last changes: 2021-01-13 11:36:20
Year of publication: 2016
Summary: Тези містять дослідження особливостей розвитку інноваційної діяльності в сфері туристичного бізнесу.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=26152
Publication type: Тези доповіді
Publication: Конкурентоспроможність підприємств в умовах трансформаційних процесів в економіці України : Збірник матеріалів міжвузівської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 70-річчю з дня заснування КНТЕУ (16 листопада 2016 року). Харків: ХТЕІ КНТЕУ, 2016. С. 150 - 152
In the collections: Публікації/ Міжвузівські конференції/ Конференції/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 26152.pdf Size : 804913 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge