The Repository of VTEI
id: 26368
Title: Управління маркетинговим потенціалом підприємства за умов міжнародної інтеграції
Authors: Поліщук І.І.
Keywords: маркетинговий потенціал, складові, підприємство, управління, міжнародна інтеграція, ринок, маркетинг-менеджмент, фактори, краудтехнології, стратегізація
Date of publication: 2021-01-19 09:50:28
Last changes: 2021-01-19 09:50:28
Year of publication: 2019
Summary: Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Херсонський національний технічний університет Міністерства освіти і науки України. – Херсон, 2019.
Дисертаційну роботу присвячено розробці концептуально-теоретичних основ, методології, науково-методичних і практичних рекомендацій щодо управління маркетинговим потенціалом промислових підприємств за умов міжнародної інтеграції. У роботі досліджено еволюціонування маркетингової концепції управління підприємством. Здійснено систематизацію теорії потенціалів підприємства шляхом виокремлення маркетингового потенціалу. Удосконалено схематизацію маркетингового потенціалу в системі управління підприємством. Розроблено науково-методичний підхід щодо дефрагментації маркетингового потенціалу підприємства з метою його управління. Розвинуто класифікацію чинників впливу на управління маркетинговим потенціалом промислового підприємства. Розроблено методологічні засади оцінювання маркетингового потенціалу підприємств легкої промисловості. Досліджено маркетингове середовище підприємств легкої промисловості. Ідентифіковано фактори впливу на формування маркетингового потенціалу підприємств легкої промисловості. Проведено оцінювання маркетингового потенціалу в системі управління конкурентоспроможністю підприємств легкої промисловості. Сформовано концепцію управління маркетинговим потенціалом підприємства за умов міжнародної інтеграції. Здійснено моделювання інтеграційно-узгоджувального механізму управління маркетинговим потенціалом підприємства. Обґрунтовано структурно-логічні підходи щодо адаптування механізму управління маркетинговим потенціалом підприємства на засадах клієнтоорієнтованого підходу. Розвинуто науково-практичні засади логістизації в управлінні маркетинговим потенціалом промислового підприємства. Розроблено інформаційно-організаційне забезпечення механізму управління маркетинговим потенціалом з урахуванням умов міжнародної інтеграції. Сформовано науково-прикладні засади реалізації міжнародної інтеграційної стратегії розвитку маркетингового потенціалу промислового підприємства.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=26368
Publication type: Автореферат
Publication: Автореф. дис. доктора екон. наук : 08.00.04. Херсон, 2019. 41 с.
In the collections: Автореферати/
Published by: Адміністратор
File : 26368.pdf Size : 904723 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge