The Repository of VTEI
id: 26416
Title: Тенденції розвитку туристичної освіти у вищих навчальних закладах німецькомовних країн Західної Європи
Authors: Самохвал О.О.
Keywords: тенденції розвитку, туристична освіта, фахівець туристичної галузі, педагогіка туризму, заклад вищої освіти, модель підготовки, німецькомовні країни, Західна Європа
Date of publication: 2021-01-22 11:47:58
Last changes: 2021-01-22 11:47:58
Year of publication: 2020
Summary: Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук (доктора наук) за спеціальністю 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» (011 «Науки про освіту»). – Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2020.У дисертації розглянуто теоретико-методологічні засади розвитку систем неперервної туристичної освіти в німецькомовних країнах Західної Європи, проаналізовано їх становлення та розвиток; визначено специфічні внутрішні національні, зовнішні загальноєвропейські та світові чинники, що зумовили формування концепції туристичної освіти в цих країнах; досліджено особливості формування концепції неперервної туристичної освіти в Німеччині, Австрії, Швейцарії, Люксембургу та Ліхтенштейну в умовах закономірного структурування, функціонування, еволюції туристичної освіти на основі цілісного аналізу педагогічних, політичних та економічних процесів. Обґрунтовано періодизацію становлення і розвитку неперервної туристичної освіти в європейських країнах, яка охоплює три основних етапи (формуючий, організаційний, новітній). Сформульовано напрями імплементації досвіду професійної підготовки майбутніх фахівців туристичної галузі в ЗВО німецькомовних країн Західної Європи в систему туристичної освіти України.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=26416
Publication type: Автореферат
Publication: : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01. Вінниця, 2020. 42 с.
In the collections: Автореферати/
Published by: Адміністратор
File : 26416.pdf Size : 776872 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge