The Repository of VTEI
id: 26465
Title: Зарубіжний досвід справляння податку на прибуток та контроль розрахунків
Authors: Даценко Г.В., Чолій Л.О.
Keywords: податок на прибуток, ставка оподаткування, контроль розрахунків по податку на прибуток
Date of publication: 2021-01-25 15:13:18
Last changes: 2021-01-25 15:13:18
Year of publication: 2018
Summary: Податок на прибуток підприємств є основним бюджетоутворюючим податком більшості країн світу. Проте кожного року країна недоотримує заплановані до сплати суми податку, що призводить до негативних соціальноекономічних наслідків. Саме тому дослідження питань економіко-правових
особливостей податку на прибуток підприємства є актуальними, оскільки саме оподаткування прибутку підприємств впливає на фінансово-господарську діяльність підприємств.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=26465
Publication type: Стаття у нефаховому виданні
Publication: Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України: Збірник наукових праць VI Міжнародної науковопрактичної конференції. Вінниця: Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. Ч. 1. С. 211-224
In the collections: Публікації/ Міжнародні конференції/ Конференції/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 26465.pdf Size : 3510329 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge