The Repository of VTEI
id: 26650
Title: Управління туристичними дестинаціями
Authors: Корж Н.В., Басюк Д.І.
Keywords: туристичні дестинації, сталий розвиток туризму, інфраструктура туристичної дестинації, стратегічне планування туристичної дестинації, кластерний підхід, конкурентоспроможність туристичних дестинацій, маркетинг туристичних дестинацій, карт-система
Date of publication: 2021-02-05 22:04:08
Last changes: 2021-02-05 22:04:08
Year of publication: 2017
Summary: У підручнику відображено сучасні науково-праксеологічні підходи до генезису поняття, структури та механізмів управління туристичними дестинаціями різного масштабу на засадах стійкого розвитку.
У змісті розкриваються основи формування дестинацій, принципи, функції та механізми управління ними, основні аспекти конкурентоспроможності туристичних дестинацій різних рівнів в умовах забезпечення їх сталого розвитку, особливості управління маркетингом туристичних дестинацій. Всі розділи містять практичні завдання, тести, контрольні питання. Розглядаються приклади кращих світових та вітчизняних практик формування та управління розвитком туристичних дестинацій.
Підручник розрахований на здобувачів вищої освіти, науковців, управлінців, працівників сфери туристичної індустрії та тих, хто цікавиться питаннями туризму та його регіональним розвитком.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=26650
Publication type: Підручник
Publication: Вінниця: «ПП«ТД Едельвейс і К», 2017. 322 с.
In the collections: Підручник/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 26650.pdf Size : 6070913 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge