The Repository of VTEI
id: 26733
Title: Робоча програма кваліфікаційного екзамену
Authors: Соколовська В.В.,Лозовський О.М.,Бабчинська О.І.,Махначова Н.М.,Ніколіна І.І.,Прутська О.О.,Сухоребра Т.І.
Keywords: публічне управління, публічне адміністрування, менеджмент,, електронне урядування, публічні фінанси, адміністративне право, державна служба.
Date of publication: 2021-02-10 15:18:00
Last changes: 2021-02-10 15:18:00
Year of publication: 2019
Summary: Дана робоча програма регулює організацію, зміст і проведення кваліфікаційного екзамену, як оцінки рівня знань, отриманих студентом освітнього ступеня «бакалавр», галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування» денної форми протягом попередніх років навчання в інституті. Вона визначає перевірку методологічних та теоретичних принципів, проблем і положень визначених дисциплін, а також вміння їх використовувати в аналізі управлінських явищ і практичній адміністративній діяльності. Особлива увага приділяється виявленню знань та вмінь студента аналізувати сучасні умови здійснення економічних реформ в Україні, визначенню та оцінки здобутих навичок вирішення практичних задач, конкретного аналізу проблемних ситуацій на мікро рівні.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=26733
Publication type: Програма комплексного державного іспиту
Publication: Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. 23 с.
In the collections: Навчальні програми/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 26733.pdf Size : 387515 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VTEI users

Enlarge