The Repository of VTEI
id: 26770
Title: Політика зайнятості та ринок праці = Еmployment policy and labor market
Authors: Богацька Н.М.
Keywords: зайнятість, політика зайнятості, ринок праці
Date of publication: 2021-02-18 12:12:42
Last changes: 2021-02-18 12:12:42
Year of publication: 2020
Summary: Мета вивчення дисципліни - формування у здобувачів вищої освіти сучасного економічного мислення і системи спеціальних економічних знань щодо аналізу та планування важливих показників господарської діяльності підприємств з урахуванням чинників зовнішнього та внутрішнього середовища його функціонування.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=26770
Publication type: Робоча програма
Publication: : робоча програма. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 31 с.
In the collections: Робочі програми/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 26770.pdf Size : 338819 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VTEI users

Enlarge