The Repository of VTEI
id: 26876
Title: Аудит оподаткування : Опорний конспект лекцій
Authors: Даценко Г.В., Чолій Л.О.
Keywords: аудиту оподаткування, податки, доходи, витрати, податковий кредит, податкова пільга, єдиний соціальний внесок
Date of publication: 2021-03-05 09:21:01
Last changes: 2021-03-05 09:21:01
Year of publication: 2019
Summary: Опорний конспект з дисципліни «Аудит оподаткування» призначено для
здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр» галузі знань 07
«Управління та адміністрування».
Основною метою опорного конспекту є активізація роботи студентів у
процесі опанування курсу, поліпшення сприйняття лекцій і забезпечення
високого рівня теоретичних знань та джерелом для самостійної роботи
студентів під час вивчення курсу
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=26876
Publication type: Опорний конспект лекцій
Publication: Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ , 2019. 88 с.
In the collections: Опорні конспекти лекцій/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 26876.pdf Size : 873643 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VTEI users

Enlarge