The Repository of VTEI
id: 26889
Title: Аналіз інноваційних процесів і розробка класифікації інновацій
Authors: Кудирко О.М.
Keywords: інновації, циклічність, ринок капіталу, системні інновації, одиничні інновації
Date of publication: 2021-03-05 11:33:12
Last changes: 2021-03-05 11:33:12
Year of publication: 2010
Summary: Інноваційний процес - це процес перетворення наукового знання в інновації, яку можна представити як послідовний ланцюг подій,в ході яких інновація визріває від ідеї до конкретного продукту, технології або послуги і поширюється при практичному використанні.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=26889
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : зб. наук. пр. 2010. № 4 (21). С. 128-134
In the collections: Статті/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 26889.pdf Size : 904733 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge