The Repository of VTEI
id: 26916
Title: Лінгвостилістичні особливості сучасного англомовного рекламного дискурсу
Authors: Нечипоренко В.О.
Keywords: Рекламний дискурс, соціальна некомерційна реклама, імліцитна інформація, вербальні і невербальні знаки
Date of publication: 2021-03-09 11:11:15
Last changes: 2021-03-09 11:11:15
Year of publication: 2019
Summary: У статті досліджено лінгвостилістичну організацію та прагматичне функціонування сучасного англомовного рекламного дискурсу, особливості соціальної некомерційної реклами з погляду імпліцитної інформації та способів її експлікації. Матеріалом дослідження є зразки англомовних соціальних некомерційних реклам, що представлені в Інтернеті. Визначено перспективи подальших наукових розвідок.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=26916
Publication type: Стаття у нефаховому виданні
Publication: Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України: збірник наукових праць VІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Вінниця : РВВ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. Ч. 3. С. 337-344
In the collections: Публікації/ Міжнародні конференції/ Конференції/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 26916.pdf Size : 393334 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge