The Repository of VTEI
id: 26959
Title: Облікові аспекти формування управлінської звітності про фінансовий стан підприємства
Authors: Чернікова І.Б., Гладій І.О.
Keywords: управлінська звітність, формат, управління, система, облік, інформація
Date of publication: 2021-03-11 11:07:36
Last changes: 2021-03-11 11:07:36
Year of publication: 2017
Summary: Принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності, що законодавчо закріплені в Україні, є базою для створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку та формування звітності. Однак, варто зазначити, що
вони враховують інтереси зовнішніх користувачів і майже не придатні для обґрунтування та прийняття ефективних управлінських рішень внутрішніми користувачами звітності, що зумовлює необхідність у їх вдосконаленні та доповненні. В реаліях українського економічного середовища, актуальними є
теоретичні і практичні розробки, що спрямовані на вдосконалення наукової концепції формування управлінської звітності, а також вироблення механізмів, що дозволять адаптувати її в практику вітчизняних підприємств.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=26959
Publication type: Монографія (видана за кордоном)
Publication: Integration processes in global economy: сollective monograph. Taunton, MA, United States of America : Aspekt Publishing of Budget Printing Center, 2017. Р. 95-104
In the collections: Монографії/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 26959.pdf Size : 386600 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge