The Repository of VTEI
id: 26961
Title: Звітність як інструмент побудови ефективної системи соціальної відповідальності підприємства
Authors: Гладій І.О., Дзюба О.М.
Keywords: звітність, соціальна відповідальність, стандарти, верифікація
Date of publication: 2021-03-11 11:17:46
Last changes: 2021-03-11 11:17:46
Year of publication: 2016
Summary: Сучасна специфіка функціонування економіки та бізнесу зумовлює
суттєвий розвиток негосподарської сторони діяльності підприємства, що
формує систему його соціальної відповідальності. Враховуючи те, що
виконання соціальних функцій, безпосередньо не забезпечує збільшення
прибутку підприємства, відповідно власники та керівництво більшості
підприємств не приділяють ним належної уваги. Інформаційне забезпечення
соціального аспекту діяльності підприємства здійснюється за допомогою
соціальної звітності.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=26961
Publication type: Монографія (видана за кордоном)
Publication: Accounting, analysis and audit activities of the enterprises: рroblems, тrends, рrospects: Collective monograph. Dublin, Ireland : SAUL Publishing Ltd, 2016. Р. 28-39
In the collections: Монографії/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 26961.pdf Size : 405726 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge