The Repository of VTEI
id: 27063
Title: Місто як об’єкт соціально-економічної безпеки
Authors: Романовська Ю.А.
Keywords: економічна безпекологія мезорівня, категорія, соціально-економічна безпека, об’єкт, місто, урбогеосистема, ознака, функція, структура.
Date of publication: 2021-04-01 15:16:41
Last changes: 2021-04-01 15:16:41
Year of publication: 2019
Summary: Україна є країною з високим рівнем урбанізації, про що свідчить виконаний опис урбанізаційних тенденцій в країні та їхніх результатів, що зумовлює важливість дослідження міста (урбогеосистеми) у різноманітних аспектах.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27063
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Проблеми економіки. 2019. № 3 (41). С. 171-177
In the collections: Статті / Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27063.pdf Size : 351020 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge