The Repository of VTEI
id: 27068
Title: Управління ризиками при проведенні внутрішнього аудиту на підприємстві
Authors: Даценко Г. В.
Keywords: внутрішній аудит, ризик, управління ризиками, реагування на ризик, фінансова діяльність підприємство
Date of publication: 2021-04-05 12:22:48
Last changes: 2021-04-05 12:22:48
Year of publication: 2021
Summary: У статті розкрито сутність ризиків під час проведення внутрішнього аудиту на промислових підприємствах. Встановлено, що управління ризиками під час проведення внутрішнього аудиту на підприємстві є превентивною дією, спрямованою на запобігання впливу потенційних і реальних небезпек і загроз. Доведено, що внутрішній аудит підприємства має спрямовуватись на здійснення аналізу та оцінювання ефективності системи управління ризиками, а також використання найбільш прийнятних методів усунення ризиків на підприємстві. Визначено методи реагування на ризик під час проведення внутрішнього аудиту на підприємстві.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27068
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 1. C. 5-10.
In the collections: Статті / Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27068.pdf Size : 813252 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge